Có Được Phép Gia Hạn Thời Gian Thực Hiện Hợp Đồng Hay Không? 

Nếu hết hạn hợp đồng thì có được gia hạn hay không? Gia hạn bằng cách nào và những trường hợp nào được phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về hợp đồng và những điều liên quan qua bài viết dưới đây. 

Hợp đồng là gì? 

Hợp đồng là một giao dịch dân sự hiện đang phổ biến. Nhờ có hợp đồng mà cơ sở pháp lý được bảo đảm cũng như có sự ràng buộc, quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Theo bộ luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên có liên quan. Hình thức của hợp đồng thường được thực hiện thông qua lời nói hoặc văn bản. Đối với một số lĩnh vực nhất định thì pháp luật sẽ quy định về hình thức, chẳng hạn như ngân hàng, tín dụng, hợp đồng đại lý,… 

Hợp đồng được thực hiện vào thời gian nào? 

gia-han-thoi-gian-thuc-hien-hop-dong

Khi đã thống nhất các điều khoản và thỏa thuận được nêu ra trong hợp đồng như: đối tượng, quyền và nghĩa vụ của các bên, địa điểm, cách thức và thời gian. Sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là khoảng thời gian mà các bên đã thống nhất với nhau. Vì là phần quan trọng nên thời gian thực hiện hợp đồng được thể hiện rõ trong văn bản. 

Có được phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hay không? 

Về mặt nguyên tắc thì khi một hợp đồng đã hết hạn thì nó không còn bất cứ giá trị nào để tiếp tục thực hiện. Đồng nghĩa với việc, không thể gia hạn khi hợp đồng đã hết hạn. Vì việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là việc kéo dài thời gian thực hiện. Chính vì vậy, việc gia hạn chỉ được phép thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn. 

Nếu hợp đồng đã hết hạn mà bạn vẫn muốn tiếp tục công việc thì có thể ký kết hợp đồng mới. Nội dung này được thể hiện tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật lao động năm 2013. Ngoài ra, khi gần kết thúc hợp đồng bạn có thể ký kết về phụ lục hợp đồng. Đây là bản hợp đồng phụ được kèm với hợp đồng chính và có hiệu lực như bản chính. 

Từ đó, khi đã hết hạn hợp đồng, không phân biệt nó thuộc hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động hay hợp đồng kinh tế thì việc gia hạn hợp đồng là không thể. 

Trường hợp được phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dựa trên thỏa thuận của các bên

Sau khi đã giao kết hợp đồng thì các bên liên quan có thể thỏa thuận với nhau, về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, các bên cần đồng ý và thống nhất lý do kéo dài hợp đồng này. 

gia-han-thoi-gian-thuc-hien-hop-dong

Về cơ bản thì hợp đồng là giao dịch dân sự, xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên nên chỉ cần các bên tự nguyện là có thể gia hạn. Nhưng sự thỏa thuận đó phải đảm bảo không vi phạm pháp luật hoặc trái với đạo đức. 

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự cố ngoài ý muốn

Các nguyên nhân dẫn đến sự cố ngoài ý muốn như: 

  • Nguyên nhân khách quan, không lường trước được như thiên tai, dịch bệnh, bão lũ,….
  • Không lường trước được sự thay đổi về vấn đề đó, nếu biết trước thì sẽ không giao kết hợp đồng hoặc sẽ giao kết với một nội dung khác.
  • Các bên cùng hợp tác, sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng nhưng không khả quan. 

Tóm lại thì khi hợp đồng bị ảnh hưởng bởi những sự cố trên thì việc gia hạn hợp đồng có thể diễn ra. 

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hợp đồng và những vấn đề xoay quanh việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu bạn quan tâm hoặc có bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến hợp đồng có thể để lại bình luận để được chúng tôi hỗ trợ sớm nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *