Thời Gian Hiệu Lực Của Hồ Sơ Dự Thầu Khoảng Bao Lâu? 

Trong quá trình dự thầu thì hồ sơ dự thầu là một trong những bước quan trọng. Nhờ có hồ sơ dự thầu mà các nhà thầu được tham gia vào quá trình đấu thầu cũng như trúng thầu xây dựng. Vậy thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là bao lâu? 

 Hồ sơ dự thầu là gì? 

Hồ sơ dự thầu là một loại hồ sơ được dùng riêng trong việc tham gia ứng tuyển những dự án xây dựng. Đây là loại tài liệu mà nhà thầu và nhà đầu tư lập ra để gửi cho bên hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

thoi-gian-hieu-luc-cua-ho-so-du-thau

Để có một hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh thì cần cung cấp những giấy tờ sau đây. Dù không được quy định rõ ràng nhưng căn cứ theo quy định tại điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc quy định hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong những lĩnh vực khác nhau. 

Hồ sơ dự thầu cần có những tài liệu nào?

thoi-gian-hieu-luc-cua-ho-so-du-thau

Hồ sơ dự thầu liên quan đến gói thầu xây lắp 

Cần cung cấp các loại giấy tờ như: Đơn dự thầu (theo mẫu), thỏa thuận liên danh, bảo đảm dự thầu, tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ để tham gia thầu của nhà thầu, tài liệu, chứng cứ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, đề xuất kỹ thuật của gói thầu, đề xuất giá và các bảng biểu, phương án và kỹ thuật thay thế, các tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,…

Hồ sơ dự thầu của các gói thầu mua sắm hàng hóa

Bao gồm các tài liệu như gói thầu xây lắp ở trên.

Hồ sơ dự thầu của các gói thầu về dịch vụ tư vấn

Hồ sơ dự thầu của các gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. 

 • Hồ sơ kỹ thuật sẽ bao gồm: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, đề xuất kỹ thuật với gói thầu, đơn dự thầu, giấy ủy quyền, văn bản thỏa thuận liên quan, văn bản về cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của thầu, giải pháp và phương pháp tổng quát thực hiện dịch vụ tư vấn, danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn, lý lịch của từng chuyên gia, văn bản xác định tiến độ công việc,…
 • Hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm: Đơn dự thầu, văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu, thù lao của chuyên gia tư vấn khi tham gia gói thầu, nội dung bảng phân tích chi phí thù lao của chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia,…

Hồ sơ dự thầu của các gói dịch vụ phi tư vấn

Đối với hồ sơ của gói dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhìn chung thì nó cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu

thoi-gian-hieu-luc-cua-ho-so-du-thau

Đối với nhà đầu tư, nhà thầu là tổ chức

 • Tổ chức đã được đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp, có chính sách kế toán
 • Hạch toán về tài chính một cách độc lập, không nằm trong trường hợp bị phá sản
 • Đã đăng ký dự thầu theo quy định và không bị cấm dự thầu,..

Những điều kiện này có thể xác nhận thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản báo cáo tài chính cũng như bảng kê khai, thống kê doanh thu bình quân,…

Đối với nhà đầu tư, nhà thầu là cá nhân

 • Năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, có chứng chỉ phù hợp với nội dung mà gói thầu đặt ra
 • Đã đăng ký gói thầu một cách hợp pháp, không bị cấm cản hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Những điều kiện này có thể xác nhận thông qua lý lịch tư pháp, chứng chỉ và văn bằng có liên quan,…

Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu

Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là vấn đề mà nhiều người đang quan tâm? Vậy chính xác thời gian có hiệu lực của hồ sơ là khi nào?

Hiệu lực của hồ sơ dự thầu được căn cứ theo quy định tại điều 4, khoản 42 của Luật Đấu 2013, chi tiết như sau: 

Do đó, thời gian có hiệu lực của hồ sơ là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, tính từ thời điểm đóng thầu đến ngày cuối của hồ sơ mời thầu. 

Bên cạnh đó thì điểm 1 khoản 1, điều 12 của Luật Đấu năm 2013 quy định quá trình lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau: 

Quá trình xem xét và giải quyết các giai đoạn trong quá trình đấu thầu như sau: 

 • Kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định đến ngày phê duyệt về kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 5 ngày.
 • Hồ sơ mời thầu được tính từ ngày đăng thông báo đến trước thời điểm đóng thầu.
 • Thời gian để chuẩn bị hồ sơ dự thầu ít nhất là 20 ngày nếu đấu thầu trong nước và 40 ngày nếu đấu thầu quốc tế. 
 • Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu thường là 180 ngày
 • Thời gian gửi công văn về kết quả sẽ bằng đường bưu điện, fax là 5 ngày 

Lời kết

Bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu thêm về hồ sơ dự thầu và thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu trong khoảng thời gian 180 ngày. Từ ngày có đóng dấu chính là thời điểm có hiệu lực của hồ sơ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *